Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Frezowanie

W GTECH profesjonalnie i sprawnie realizujemy frezowanie metali, posiadamy rozwinięty park maszynowy, dzięki czemu możemy sprawnie wykonywać wszelkie frezowanie CNC.

Podchodzimy do każdego projektu indywidualnie, niezależnie czy jest to małe zlecenie, czy złożony projekt, GTECH gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług.
Współpracujemy z dużymi i małymi firmami z polski i z zagranicy.
Zaufaj naszemu doświedczeniu, zdobywanym przez lata.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o darmową wycenę

Czym jest frezowanie?

Frezowanie jest to sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędzie wieloostrzowe zwane frezem wykonuje ruch obrotowy, a przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy - prostoliniowy lub krzywoliniowy. Frezowanie (poza toczeniem) jest najczęstszym sposobem stosowanym do obróbki płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych.

Wyróżniamy następujące odmiany frezowania:

Pod względem technologicznym:
- frezowanie walcowe – oś obrotu freza zajmuje się położenie równoległe do powierzchni obrobionej,
- frezowanie czołowe – oś obrotu freza zajmuje położenie prostopadłe  do powierzchni obrobionej,
- frezowanie skośne – oś obrotu freza tworzy z powierzchnią obrobioną kąt od 0° do 90°, występuje we wszystkich przypadkach stosowania frezów kątowych.

Pod względem jednocześnie obrabianych powierzchni:

- frezowanie pełne – w wyniku obróbki powstają w przedmiocie trzy powierzchnie obrobione,
- frezowanie niepełne – powstają dwie powierzchnie obrobione,
swobodne – powstaje jedna powierzchnia obrobiona

Frezowanie CNC

Frezowanie cnc

Toczenie

Toczenie

Szlifowanie

Szlifowanie

Frezowanie uzębienia

Charakterystka odmian Frezowania:

Pod względem kinematycznym:

- frezowanie współbieżne – przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu ostrzy freza (zwroty wektora prędkości i posuwu są zgodne).
- frezowanie przeciwbieżne – przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu ostrzy freza (zwrot wektora prędkości jest przeciwny niż wektora ruchu posuwowego).

Podział frezarek konwencjonalnych i cnc ze względu na konstrukcję:
- frezarki wspornikowe – posiadają wspornik zwany również „konsolę”, przesuwny pionowo na prowadnicach stojaka, zaś na wsporniku umieszczony jest stół krzyżowo – skrętny; dzielą się na: stołowe, poziome i pionowe,
- frezarki bezwspornikowe – łożowe, ze stołem krzyżowym umieszczonym na łożu, które stanowi układ nośny frezarki wraz ze stojakiem. Dzielą się na poziome i pionowe.
- frezarki wzdłużne – stół przesuwny jest tylko w kierunku wzdłużnym, tj. prostopadłym do osi wrzecion. Dzielą się na dwuwrzecionowe i bramowe.

Podział frezarek konwencjonalnych i cnc ze względu na konstrukcję:

- frezarki wspornikowe – posiadają wspornik zwany również „konsolę”, przesuwny pionowo na prowadnicach stojaka, zaś na wsporniku umieszczony jest stół krzyżowo – skrętny; dzielą się na: stołowe, poziome i pionowe,
- frezarki bezwspornikowe – łożowe, ze stołem krzyżowym umieszczonym na łożu, które stanowi układ nośny frezarki wraz ze stojakiem. Dzielą się na poziome i pionowe.
- frezarki wzdłużne – stół przesuwny jest tylko w kierunku wzdłużnym, tj. prostopadłym do osi wrzecion. Dzielą się na dwuwrzecionowe i bramowe.
- frezarki karuzelowe – charakteryzują się tym, że mają dwa wrzecienniki z napędem indywidualnym umieszczone na belce lub na oddzielnych stołach – jeden wrzeciennik przeznaczony jest do frezowania zgrubnego, a drugi do frezowania wykańczającego, natomiast przedmiot obrabiany jest zamocowany na stole obrotowym.
- frezarki bębnowe – posiadają poziomą oś bębna przeznaczonego do zamocowania na obrabiarce przedmiotów obrabianych; poziome osie wrzecienników usytuowane są najczęściej po dwa z obu stron bębna, jeden do frezowania zgrubnego, a drugi do frezowania wykańczającego.
- kopiarki – mają budowę w dużym stopniu zunifikowaną z frezarkami ogólnego przeznaczenia; wyposażone są w urządzenia kopiujące: hydrauliczne, elektryczne, elektro-hydrauliczne lub fotooptyczne.
- frezarki narzędziowe – o budowie zbliżonej do uniwersalnych frezarek wspornikowych. Możliwa jest duża różnorodność wykonywanych zabiegów dzięki zastosowaniu stołu skrętnego w trzech płaszczyznach oraz dwóch wrzecion: pionowego i poziomego.

 

SPRAWDŹ NASZE REALIZACJE TUTAJ OBSERWUJ NAS NA FB