Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Szlifowanie metalu

Szlifowanie

W szerokiej ofercie usług obróbki metali GTECH znajduję się precyzyjna obróbka ścierna. Latami zdobywaliśmy doświadczenie, realizując zlecenia dla firm z całej polski i z zagranicy. Wykwalifikowana kadra, rozbudowany park maszynowy i używane przez nas najlepsze narzędzia to gwarancja wysokiej jakości usług szlifierskich.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o wycenę

Czym jest szlifowanie?

Obróbka ścierna jest odmianą obróbki skrawaniem w której usuwanie naddatku odbywa się narzędziami ściernymi lub za pomocą luźnych ziaren ściernych.

Szlifowanie jest jednym ze sposobów obróbki ściernej. Polega na skrawaniu materiału ostrzami o nieokreślonej geometrii ziaren z materiału ściernego, które są połączone ze sobą spoiwem, tworząc narzędzie – ściernicę.

Cechy szlifowania:

- nieuporządkowane rozmieszczenie dużej liczby ziaren ściernych na roboczej powierzchni ściernicy,

- nieciągła krawędź skrawająca ściernicy,

- nieregularny kształt ziaren ściernych oraz duże kąty natarcia ostrzy ziaren,

- różna wysokość ostrzy ziaren ściernych na czynnej powierzchni ściernicy,

- nieokreślony kształt przekroju warstwy skrawanej,

- kruchość i zdolność pękania ziaren w płaszczyźnie łupliwości,

- duże zużycie energii na usunięcie jednostki materiału obrabianego.

 

 

Frezowanie CNC

Frezowanie cnc

Toczenie

Toczenie

Szlifowanie

Szlifowanie

Frezowanie uzębienia

Charakterystka odmian szlifowania:

- Szlifowanie kłowe, wzdłużne powierzchni zewnętrznych - przedmiot jest w kłach. Może być przeprowadzone: obwodem ściernicy; czołowe; obwodowo-czołowe

- kłowe, wgłębne powierzchni zewnętrznych - ruch posuwowy prostoliniowy, który jest ciągły, ruch promieniowy skierowana jest prostopadle do osi obrabianego przedmiotu,

- Szlifowanie bezkłowe powierzchni zewnętrznej (wzdłużne tzw przelotowe oraz wgłębne tzn wcinające),

-  wewnętrzne: uchwytowe, bezuchwytowe, obiegowe,

- Szlifowanie płaszczyzn: czołowe i obwodowe (mała sztywnośd przedmiotów).

W obróbce ściernej możemy wyróżnić:

- obróbkę narzędziami spojonymi – ziarna ścierne są związane ścierniwem (ściernice, taśmy),

- obróbkę luźnym materiałem ściernym – luźne ziarna zawarte w pastach/płynach.

 

Twardość narzędzia ściernego określa się siłą potrzebną do wyrwania ziarna ściernego z otaczającego je spoiwa. Siła zależy od przyczepności spoiwa do ziarna i od wytrzymałości mostków spoiwa:

- Twardość ściernic oznacza się literami od A (najbardziej miękkie) do Z (najtwardsze).

- Do szlifowania materiałów twardych stosujemy ściernice miękkie a do materiałów miękkich ściernice twarde

 

Metody pomiaru twardości ściernic:

- Metoda piaskowa – mierzone wgłębienie powstałe po działaniu strumienia piasku kwarcowego,

- Metoda wciskowa – wciskanie kulki aparatem Rockwella,

- Metoda akustyczna – wyznaczanie współczynnika sprężystości wzdłużnej.

 

SPRAWDŹ NASZE REALIZACJE  I ŚLEDŹ NAS NA FB